Smide i tre generationer

axel-prins-wilhelm.jpg

 • 1908 startade den då 28-årige Axel Sjöberg 
  en smedja i Edebäck. Mest känd blev han för 
  sitt konstsmide, särskilt för de s k Ekshäradskorsen och annat kyrkosmide.
 • Sonen Allan intresserade sig tidigt för yrket och kom att fortsätta utveckla konstsmidet.
 • På grund av allt mer reparationsarbete för Uddeholmsbolaget flyttades smedjan 1952 till lokaler i Stjärnsfors. 
 • Efter en företagsrekonstruktion 2010 såldes lokalerna och företagets produktion sker nu i Berga Ekshärad. Berga ligger utmed väg 62 inte alls långt norrut från Edebäck där allt en gång startade.
 • Sonsonen Peder driver nu smedjan, där konstsmidet fortfarande 
  dominerar med såväl egendesignade produkter som beställnings- och restaureringsarbeten, men även grovsmide och reparationssmide utförs som komplement till konstsmidesverksamheten. 

 

 

Smeden- Axel Sjöberg

Konstnären och poeten- Allan Sjöberg

Det moderna smidet- Peder Sjöberg