Smidet

allan-sjoberg-assja.jpg

  • Främsta leverantör av Ekshäradskors
  •  

  • Känsla och kompetens StjärnsforsSmedjan har med sina unika kompetenser möjlighet att bemöta kunder med högt ställda krav på konstnärlig och hantverksmässig kvalitet.                                         
  •  

  • Inom företaget finns långtgående kunskaper både vad det gäller design och konstnärligt uttryck. Vi har genom åren också samlat på oss erfarenhet genom renoveringsuppdrag utförda med gamla metoder - ofta i samarbete med länsantikvarier, med allt vad det innebär med krav på dokumentation och tillvägagångssätt. Många kunder vänder sig därför till oss med renoveringsobjekt i smide och gjutjärn.
  •  

  • Tradition och beständighet Det finns en djupt gående känsla för kvalitet och tradition i företaget, som genom åren också blivit en del av varumärket StjärnsforsSmedjan. Företagets 100-åriga verksamhet har lämnat, och fortsätter att lämna spår i det värmländska landskapet. Spår som kommer att finnas kvar i hundratals år. Att döma av våra kunders reaktioner lämnar StjärnsforsSmedjans verksamhet också spår i människornas hjärtan.
  •  

  • Genom åren har från StjärnsforsSmedjan levererats otaliga smidda minnesvårdar, s k Ekshäradskors eller "livsträd". Det finns ingen smedja i världen som tillverkat så många smidda gravvårdar av denna numera världsberömda modell. StjärnsforsSmedjans järnkors finns representerade runt om i Europa och till och med på ett par platser i USA, bl a i Alaska.