110 år av smide

Stjärnsforssmedjan 110år 2018

Året är 1908, smeden Axel Sjöberg startar Smidesfirma Sjöberg & söner i Edebäck. Företaget som sedemera kommer att heta Stjärnsforssmedjan. Företaget drivs idag av den tredje generationen av smeder i släkten Sjöberg

 

Intervju från SVT Värmland.

www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/jarnkorsen-lever-vidare-genom-peder

 

Välkomna till StjärnsforsSmedjan.

Vi arbetar aktivt med att fortsätta den för Ekshäradsbygden så typiska smidestraditionen.

Beställningar såväl som renoveringsförfrågningar sker genom telefon, brev eller epost. Du hittar allt du behöver under rubriken Kontakta.

Våra orginalprodukter är alltid märkta med AS eller PS.

Läs gärna mer om företagets historia och konstsmederna under rubriken Historia.

 

 

 

 

header.jpg